Dla gabinetów pracujących łukiem twarzowym prace wykonujemy w artykulatorze nastawialnym Artex CP arcon firmy:

AmannGirrbach

ArtexCP

Wszystkie pozostałe prace wykonywane są w artykulatorach ASA o wartościach przeciętnych.


Kładziemy duży nacisk na odpowiednie zaplanowanie pracy protetycznej a w szczególności na możliwości poprawienia kosmetyki powszechnie stosując metodę wax-up, szyny do wykonania mock-ups i prowizoriów.